Copyright © Potlodenschool.be  Alle rechten voorbehouden.
Welkom.

In een aangename schoolomgeving leren onze kinderen hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen en er gaande-weg mee omgaan. We stimuleren een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, aandacht geven, zelfstandig en in groep werken, leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt. Toch blijft het welbevinden prioritair.

Door hun goede onderlinge relatie dragen de gedreven leerkrachten  en directie bij tot een tof schoolklimaat en worden leerlingen gestimuleerd tot respectvol omgaan met elkaar.

Elk kind krijgt de nodige individuele aandacht en problemen worden niet opzij geschoven. Daarvoor zorgt ons degelijk uitgebouwd zorgbeleid.

Samen met ouders en in alle openheid nemen we de opvoeding van onze kinderen ter harte. Een goede communicatie tussen school en ouders vinden wij van groot belang. Een actieve ouderraad en verschillende werkgroepen, waaronder onze onovertroffen verkeerswerkgroep, dragen hun steentje bij tot een goede schoolwerking.

Welkom op onze school!

Webdesign: Lieve D’Helft