Belangrijke data

Belangrijke data

Opendeur

Meer info volgt

Info-avond

Meer info volgt

Vrije dagen

Vrijdag 4 oktober 2019 (na de stratenloop)
Maandag 27  januari 2020

Studiedagen - leerlingen vrijaf

Woensdag 16 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Woensdag 12 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020

Schoolfeest:

Meer info volgt nog

Eerste Communie en H.Vormsel

Eerste Communie meer info volgt nog
Vormsel meer info volgt nog