Max. capaciteit

Maximum capaciteit

Beste ouders,

Het Ministerie van Onderwijs heeft ons opgedragen om de maximumcapaciteit en het inschrijvingsbeleid voor onze school aan u kenbaar te maken.

De maximumcapaciteit is het totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet.

Bij het inschrijvingsbeleid moet er rekening gehouden worden met voorrangsgroepen in een welbepaalde volgorde waarvan niet kan afgeweken worden. Bij deze groepen gaat het om leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen die al ingeschreven zijn) of kinderen van het personeel.

Na overleg met het schoolbestuur en de scholen van onze scholengemeenschap InterEsse(n) kwamen we tot de volgende aantallen en data:

  • De maximumcapaciteit voor onze school is 300 leerlingen, met een max. van 25 lln. per klas.
    Deze aantallen gelden enkel voor het schooljaar 2018—2019 en kunnen jaarlijks aangepast worden aan de concrete situatie.
  • Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2018-2019 geldt de volgende chronologie:

Voorrangsperiode voor broers en zussen van 1 tot en met 14 maart 2019

Voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van 15 tot en met 29 maart 2019

Algemene inschrijvingen vanaf dinsdag 1 april 2019.

Alle andere leerlingen kunnen dan ingeschreven worden, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik hebben gemaakt van hun voorrangsrecht.

Er kan alleen ingeschreven worden tijdens de schooluren. U kan ook contact  opnemen met de school voor het maken van een afspraak.

U bent vriendelijk uitgenodigd op de info-avond voor nieuwe leerlingen van 28 februari 2019

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten lagere school Sint Jozef (Potlodenschool)