Vakantie

Vakantiedagen

Vrije dagen eerste trimester

 

Lokale verlofdag: vrijdag 4 oktober 2019

Pedagogische studiedag: woensdag 16 oktober 2019

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019

Wapenstilstand : maandag 11 november 2019

Pedagogische studiedag: vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 

Vrije dagen tweede trimester

Lokale verlofdag : maandag 27 januari 2020

Pedagogische studiedag : woensdag 12 februari 2020

Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020

Pedagogische studiedag: woensdag 18 maart 2020

Paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 

Vrije dagen derde trimester

Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020

Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

De zomervakantie begint op dinsdagmiddag 30 juni 2020