Schoolwerkbeleid

Huiswerkbeleid

Schoolwerk is een verplichting voor alle leerlingen, het moet stipt worden gemaakt en afgegeven.

Na overleg en in samenspraak tussen de school en de ouders kunnen er aanpassingen aan het volume/inhoud van het huiswerk gebeuren.

 

Waarom schoolwerk?

 • We zien schoolwerk in de eerste plaats als extra inoefening van de leerstof.
 • Door schoolwerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig en regelmatig te werken.
 • De ouders krijgen meer zicht op de leerstof waarmee het kind op school bezig is.

Agenda

 • De leerlingen noteren stipt taak of les in de schoolagenda.
 • In het 1ste en 2de leerjaar wordt de agenda per dag ingeschreven. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen ze een taak.
 • In het 3de en 4de leerjaar wordt een weekplan in de agenda geschreven.
 • In het 5de en 6de leerjaar wordt een ruimere planning gehanteerd.

Hoeveel keer per week is er schoolwerk?

 • Voor de eerste en tweede graad een 3-tal keer per week.
 • In de derde graad wisselen drukke periodes af met rustigere periodes.
 • Daarnaast moet er nog dagelijks 10 minuten geoefend worden voor:

-> 1ste leerjaar: lezen

-> 2de leerjaar: lezen + tafels

->3de leerjaar: tafels + spelling woordpakketten

-> 4de leerjaar: spelling woordpakketten (2 keer per week)

-> 5de leerjaar: Frans

-> 6de leerjaar: Frans + spelling

Welke opdrachten kunt u verwachten?

Verwerkingsopdrachten

 • Taal- of rekenoefeningen
 • Een les WO leren, Frans, …
 • Toetsvoorbereidingen

Zoekopdrachten

 • Een opzoektaak rond een bepaald thema
 • Foto’s, prenten, … zoeken
 • Een tekst doornemen om informatie te verwerven

Opdrachten om een zelfstandige werkhouding aan te leren

 • Lees- en tafeltraining
 • Frans bijhouden
 • Inoefenen van het woordpakket
 • Spreekbeurten

Muzische opdrachten

 • Een illustratie, een tekening, een kunstwerkje, … maken
 • Bladeren, plantjes, … verzamelen
 • Een gedichtje, dramastukje, een liedje, … oefenen

Gedifferentieerde opdrachten

 • Remediëringsoefeningen of extra inoefening voor de leerlingen met leerachterstand of leerproblemen
 • Uitbreidingsleerstof voor de sterkere leerlingen

Leesopdrachten

Wat doen we als een schoolwerk niet gemaakt werd?

Er volgt een gepaste reactie van de leerkracht en de leerling moet alsnog de taak uitvoeren tijdens een vrij moment en/of thuis. Bij herhaaldelijk niet naleven van de afspraken volgt een schriftelijke melding aan de ouders.

Wat verwachten wij van de ouders?

 • Allereerst is het zeer belangrijk te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de leerkracht overnemen en op inhoudelijk vlak gaan begeleiden.
 • Het doel van de ouders is het kind ondersteunen en controleren.
 • De belangrijkste leerhulp die je kan geven aan je kind is te zorgen voor een goede leeromgeving.

Dit wil zeggen:

 • Help je kind een planning maken en zich aan deze planning te houden.
 • Wanneer en waar gaat je kind huiswerk maken? Een vast tijdstip en een vaste plaats verbeteren de leerhouding.
 • Creëer een gezellige en rustige sfeer (geen radio of televisie).
 • Geef zelf geen antwoorden, maar stel vragen waardoor het kind zelf tot een oplossing komt.
 • Het is niet wenselijk en niet haalbaar om voortdurend naast je kind te gaan zitten.
 • Een taak is pas afgewerkt na de zelfcontrole van het kind. Ook dit kun je als ouder sturen.

Bedankt voor jullie medewerking!