Voor- en naschoolse opvang op school

opvang3
opvang4
juf Cindy
juf Cindy

Waar?

In de Potlodenschool, Maststraat 2A, is er een aangepast en kindvriendelijk lokaal

Wanneer?

Tijdens alle schooldagen is de opvang open.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

van 07.00 tot 08.15 uur

van 15.35 tot 18.00 uur

Op woensdag:

van 07.00 tot 08.15 uur

van 12.15 tot 13.30 uur

Voor wie?

Voor alle leerlingen van De Potlodenschool (Sint-Jozef) en de kleuters van Kad’heike

Verwittigen?

 • De ouders verwittigen de klasleerkracht of kleuterjuf mondeling of via de klasagenda wanneer hun kind in de opvang moet blijven.
 • Bent u tijdig op school en komt u uw kind toch ophalen, gelieve dit ALTIJD te melden aan de verantwoordelijke van de opvang. Anders gaan we nodeloos op zoek naar uw kind.
 • Kinderen van onze school, die om 15.35 uur niet opgehaald zijn, worden automatisch naar de opvang verwezen. Aan hen wordt de gebruikelijke vergoeding aangerekend.
 • Bij oudercontacten is er geen toezicht voorzien voor kinderen die eventueel met hun ouders meekomen. Indien ze toch meekomen, gaat uw kind kind naar de opvang en wordt er een vergoeding aangerekend.

                        Uw kind kan in geen geval zonder toezicht op de speelplaats spelen. Dit doen we uit verzekeringsoogpunt.

 • Als u uw kind door onvoorziene omstandigheden na schooltijd niet tijdig kan komen ophalen, gelieve de school hiervan telefonisch op de hoogte te brengen op het volgende nummer : 03.667.63.47
 •  Wanneer u onmogelijk op tijd kunt zijn om uw kind bij de opvang te komen halen, gelieve dit dan te laten weten aan de verantwoordelijke van de opvang, Cindy Geysen, op het nummer: 0475 34 59 81.

Ziekte of ongeval

 • Wanneer uw kind ziek is, laat het dan liefst thuis genezen.
 • Bij ziekte of een ongeval, verwittigen we steeds de ouders en vragen wat zij zelf graag hebben als volgende stap: het kind ophalen, de school die een dokter verwittigt,…

Vergoedingen

We vragen voor de opvang  de volgende vergoedingen:

 • Voor de opvang 0,65 euro per begonnen 15 minuten.

Per kalenderjaar wordt er een fiscaal attest voor de onkosten van de opvang afgeleverd.

Nog wat praktische info

 • Als er iemand anders uw kind komt ophalen, gelieve dan zeker te verwittigen wie uw kind afhaalt.
 • Indien er kinderen zelfstandig de opvang mogen verlaten, willen graag vooraf een briefje met de toestemming van de ouders.
 • De fietsjes van de kleuters worden niet mee naar de kleuterschool gebracht.
 • De kinderen uit de lagere school mogen zelfstandig hun huiswerk maken.
 • De kinderen mogen van thuis een gezond drankje, een koek of fruit meebrengen. Water kunnen ze altijd op de school krijgen.
 • Kinderen kunnen om 08.15 uur op de speelplaats, want vanaf dan is er toezicht door de leerkrachten. Wie vroeger op school komt, gaat naar de voorbewaking.