Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van kinderen op de Sint-Jozefschool.

Ze vormt een schakel tussen de ouders en de school en wil ook hun spreekbuis zijn. Iedere ouder die interesse heeft, kan lid worden van de ouderraad.

Een 5-tal keer per schooljaar komt de ouderraad bij elkaar, vanaf 20 uur, in het leraarslokaal. De vergaderingen worden in de regel bijgewoond door de directeur en twee leerkrachten en vertegenwoordigers van de werkgroepen.

Op deze vergaderingen komt het reilen en zeilen van de school aan bod.  Samen met de leerkrachten meedenken om er nog een toffere school te maken. Ook  het (mee) organiseren van activiteiten staan op het programma.

Samen met de leerkrachten organiseren we mee de activiteiten.

Helpende handen hebben we nooit genoeg! Schilderen, klussen, tappen, ... alle hulp is welkom.

Contact gegevens:

Nathalie de la Bruyère

ouderraad@potlodenschool.be

Werkgroep verkeer

Een van de pijlers van de ouderwerking binnen de Sint-Jozefschool is de werkgroep Verkeer.
De werkgroep Verkeer werkt samen met directie, politie en gemeentebestuur aan plannen om de verkeerssituatie in en rond de school structureel te verbeteren. Zo werden in een verder of recenter verleden een schoolvervoerplan en een schoolbereikbaarheidskaart uitgewerkt en tekende onze school in voor het Octopusplan. Dankzij de grote inzet van deze werkgroep is onze school er sinds 2001 jaar op jaar in geslaagd om het 10/10-label voor een verkeersactieve school in de wacht te slepen..
Ook binnen de schoolmuren probeert de werkgroep de kinderen bewust te maken van de gevaren in het hedendaagse verkeer. Jaarlijks weerkerende initiatieven zijn o.m. de fluo-actie, wandelen/fietsen voor verkeersdiploma’s, fietsencontroles en de verkeersdag. Vooral deze laatste activiteit is een hoogdag voor de verkeerswerking in de school.


Bibliotheek

De bib-mama's (we zijn nog steeds op zoek naar de eerste bib-papa!) zorgen ervoor dat onze school een echte bibliotheek heeft.  Via een systeem van mandjes komen die boeken in de klas en in de boekentas terecht. De kleintjes van het eerste leerjaar zetten hun eerste pasjes in de bib als ze al een beetje kunnen lezen. Dat zijn echte boekverslinders, die telkens weer voor volle mandjes zorgen.  Vorig jaar kreeg de bib nog een heuse opknapbeurt zodat het nog toffer werd.

Verkeersouders

Officiële benaming: “gemachtigd opzichter”.
Ze zijn u ongetwijfeld al opgevallen: de ouders die getooid in oranje vestjes of jassen bij het begin en uitgaan van de school klaar staan om het jonge volkje veilig op weg te helpen. Helaas een absolute noodzaak in het drukke verkeer rond onze school.

Helpende handen

"Vele handen maken het werk licht“ is een motto dat vele ouders van leerlingen op de Sint-Jozefschool niet onbekend is. Heb je soms wat tijd en lijkt het je wel wat om af en toe de handen uit de mouwen steken op school?
Laat het ons weten ! Dan voegen wij jouw naam toe aan onze lijst van “Helpende Handen” op wie de ouderraad, de werkgroepen en de leerkrachten wanneer nodig een beroep kunnen doen. Het schept geen verplichtingen, maar maakt het voor ons en de leerkrachten gemakkelijker om snel mensen te vinden op piekmomenten of bijzondere gelegenheden. We denken bij voorbeeld aan de verkeersdag, het schoolfeest, kinderen vervoeren voor een schooluitstap, enz.