Werkgroepen

Werkgroepen

Ouderraad

Het doel van deze raad is de opvoeding en het onderwijs van onze school op een
positieve en opbouwende wijze te ondersteunen. Samenwerking is een
sleutelbegrip.

De ouderraad ontwikkelt initiatieven om de banden tussen ouders, kinderen,
leerkrachten en directie te versterken. Via samenwerking en het organiseren van
een waaier aan activiteiten kan dit doel bereikt worden. De ouderraad verleent
“hand- en spandiensten” bij vele schoolse activiteiten en steunt soms bij de
aankoop van materiaal voor de school.

U kunt bij de leden altijd terecht met problemen, vragen, ideeën en voorstellen.

Contact gegevens:

ouderraad@potlodenschool.be

Werkgroep verkeer

Een van de pijlers van de ouderwerking binnen de Potlodenschool is de werkgroep Verkeer.
De werkgroep Verkeer werkt samen met directie, politie en gemeentebestuur aan plannen om de verkeerssituatie in en rond de school structureel te verbeteren. Zo werden in een verder of recenter verleden een schoolvervoerplan en een schoolbereikbaarheidskaart uitgewerkt en tekende onze school in voor het Octopusplan. Dankzij de grote inzet van deze werkgroep is onze school er sinds 2001 jaar op jaar in geslaagd om het 10/10-label voor een verkeersactieve school in de wacht te slepen..
Ook binnen de schoolmuren probeert de werkgroep de kinderen bewust te maken van de gevaren in het hedendaagse verkeer. Jaarlijks wederkerende initiatieven zijn o.m. de fluo-actie, wandelen/fietsen voor verkeersdiploma’s, fietsencontroles en de verkeersdag.

Verkeersouders

Officiële benaming: “gemachtigd opzichter”.
Ze zijn u ongetwijfeld al opgevallen: de ouders die getooid in oranje vestjes of jassen bij het begin en uitgaan van de school klaar staan om het jonge volkje veilig op weg te helpen. Helaas een absolute noodzaak in het drukke verkeer rond onze school.

Helpende handen

"Vele handen maken het werk licht“ is een motto dat vele ouders van leerlingen op de Potlodenschool niet onbekend is. Heb je soms wat tijd en lijkt het je wel wat om af en toe de handen uit de mouwen steken op school?
Laat het ons weten ! Dan voegen wij jouw naam toe aan onze lijst van “Helpende Handen” op wie de ouderraad, de werkgroepen en de leerkrachten wanneer nodig een beroep kunnen doen. Het schept geen verplichtingen, maar maakt het voor ons en de leerkrachten gemakkelijker om snel mensen te vinden op piekmomenten of bijzondere gelegenheden. We denken bij voorbeeld aan de verkeersdag, het schoolfeest, kinderen vervoeren voor een schooluitstap, enz.