Op de Potlodenschool staat ieder kind centraal. Onze visie is dat we ieder kind zo goed mogelijk begeleiden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat ieder kind zich goed voelt en in een fijne omgeving kan leren en groeien.

Wij zijn van mening dat gelukkige kinderen beter in staat zijn om informatie op te nemen. Daarom is ons streven om iedereen zo gelukkig mogelijk te maken. Wat elk kind hiervoor nodig heeft, loopt zeer uiteen. Sommigen zullen extra uitdagingen (verbreding en/of verdieping van de leerstof) nodig hebben. Anderen zullen minder of andere leerstof nodig hebben. En sommigen zullen zich prima kunnen vinden in het dagelijkse lesaanbod. Wij zoeken naar ieders manier om zo goed mogelijk tot leren te komen.

Hierbij staat de klasleerkracht centraal. Hij of zij werkt dagelijks met de kinderen en kent hen het beste. Soms is er nood aan ondersteuning van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een zorgleerkracht en een zorgcoördinator.

Indien nodig komt het CLB erbij ter ondersteuning van het zorgteam. Hun taak is om leerlingen te begeleiden. U kunt als ouder altijd informatie opvragen of hulp vragen aan het CLB ( https://www.vclbvnk.be/ ).

Ook werken we samen met een ondersteuningsnetwerk: Vokan (www.vokan.be) . Dit is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en het CLB. Voorheen heette dit gonbegeleiding. In deze samenwerking gaan we, voor leerlingen die dit nodig hebben, samen op zoek naar de beste begeleiding en ondersteuning.

Brugvrijwilligers:

Een bijzondere aanvulling op onze zorg is de ondersteuning van onze brugvrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die zich aanmelden via de gemeente Essen. Ze kunnen aangeven waarbij zij graag willen ondersteunen (bijvoorbeeld, taaluitbreiding, huiswerkbegeleiding etc). Ze horen bij onze school en bieden ons vele extra handen.

0001